Widmann, Thomas. “Nyt Fra Bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi”. LexicoNordica, no. 30 (november 28, 2023). Set juli 21, 2024. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141852.