Våge, Ole. “Når Ein Maskinleseleg Terminologi møter Medisinske ordbøker: Erfaringar Frå Omsetting Av SNOMED CT Til Norsk”. LexicoNordica, no. 30 (november 28, 2023). Set juli 21, 2024. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141850.