Trosterud, Trond, Lene Antonsen, Inga Lill Sigga Mikkelsen, og Anders Lorentsen. “Ulike Veger Fra Nordsamisk Til Lulesamisk”. LexicoNordica, no. 30 (november 28, 2023). Set juli 21, 2024. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141847.