H. Snaprud, Mikael, Andrea C. Velazquez, Grete Vabo, og Kristian Skibrek. “Verktøy for å Kople Leksikalske Ressurser Til Tekster”. LexicoNordica, no. 30 (november 28, 2023). Set juli 20, 2024. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141846.