Ramnäs, Mårten. “Tvåspråkiga Lexikala Svensk-Franska Resurser för Franska Som främmande språk”. LexicoNordica, no. 30 (november 28, 2023). Set juli 20, 2024. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141844.