Mattson, Marie, og Magnus Ahltorp. “Lexikografiska Resursers Betydelse I Utvecklingen Av språkteknologiska Verktyg för minoritetsspråk”. LexicoNordica, no. 30 (november 28, 2023). Set juli 20, 2024. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141843.