Breder Birkenes, Magnus, Lars G. Johnsen, og Andre Kåsen. “Om å Bygge En Leksikalsk Ressurs for Diakron skriftspråksvariasjon”. LexicoNordica, no. 29 (november 29, 2022). Set februar 25, 2024. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/134773.