Redaktionen, -. “Redaksjonelt”. LexicoNordica, no. 28 (december 21, 2021). Set august 9, 2022. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/129598.