Trosterud, Trond. “Kva Bruker Vi minoritetsspråksordbøker Til? Ein Studie Av Brukarloggane for Tolv tospråklege ordbøker”. LexicoNordica0, no. 26 (november 27, 2019). Set januar 22, 2021. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/117526.