Simonsen, Henrik. “Den Leksikografiske Forretningsmodel”. LexicoNordica0, no. 24 (januar 7, 2019). Set august 18, 2019. https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/111858.