Berg-Olsen, S., og K.-A. Selvik. “Kognitiv Semantikk Og Nettverksmodellen møter Praktisk Leksikografi”. LexicoNordica, nr. 20, maj 2015, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/20868.