Romppanen, B. “Från Ordlista till Ordbok. Utvecklingen Av Den Finsk-Svenska Ordboken från 1600-Talet till Idag”. LexicoNordica, nr. 7, januar 2000, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18820.