Johansson, M. “Ordbildningsmönster Och Ordrepresentation I Svenska ordböcker från 1500- Och 1600-Talen”. LexicoNordica, nr. 7, januar 2000, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18816.