Hannesdóttir, A. “Ordböckernas Roll I Svenskans Grammatiska Standardisering”. LexicoNordica, nr. 7, januar 2000, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18814.