Bergenholtz, H., og S.-G. Malmgren. “Forord”. LexicoNordica, nr. 7, januar 2000, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18811.