Trosterud, T. “Felles Leksikalske Ressursar for språkteknologi Og Leksikografi”. LexicoNordica, nr. 17, januar 2010, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18632.