Widmann, T. “Nyt Fra Bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi”. LexicoNordica, nr. 30, november 2023, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141852.