Våge, O. “Når Ein Maskinleseleg Terminologi møter Medisinske ordbøker: Erfaringar Frå Omsetting Av SNOMED CT Til Norsk”. LexicoNordica, nr. 30, november 2023, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141850.