H. Snaprud, M., A. C. Velazquez, G. Vabo, og K. Skibrek. “Verktøy for å Kople Leksikalske Ressurser Til Tekster”. LexicoNordica, nr. 30, november 2023, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141846.