Ramnäs, M. “Tvåspråkiga Lexikala Svensk-Franska Resurser för Franska Som främmande språk”. LexicoNordica, nr. 30, november 2023, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141844.