Dominczak, K., L. Antonsen, og T. Trosterud. “Fra Partikkelverb Og Preposisjoner Til Verbavledninger Og Kasus. Brukerstudie Av Ei Nordsamisk-Norsk-Nordsamisk Ordbok”. LexicoNordica, nr. 29, november 2022, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/134774.