Breder Birkenes, M., L. G. Johnsen, og A. Kåsen. “Om å Bygge En Leksikalsk Ressurs for Diakron skriftspråksvariasjon”. LexicoNordica, nr. 29, november 2022, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/134773.