Trosterud, T. “Kva Bruker Vi minoritetsspråksordbøker Til? Ein Studie Av Brukarloggane for Tolv tospråklege ordbøker”. LexicoNordica, nr. 26, november 2019, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/117526.