Tõnnov, M. “<em>Eesti-Soome sõnaraamat</Em&gt; – En Lovande Ny Estnisk-Finsk Ordbok På nätet”. LexicoNordica, nr. 26, november 2019, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/117522.