Jørgensen, P. “<em>Slangordbogen. Dansk Slang Og dagligsprog</em><Br&gt;– Underholdning Eller seriøs Ordbog?”. LexicoNordica, nr. 22, februar 2018, https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/104044.