[1]
J. Nurminen, “Finsk-tysk ordbok på cd-rom (version 4.06)”, LN, nr. 7, jan. 2000.