[1]
L. Vikør, “Ordbøker over norske bygdemål frå før 1814”, LN, nr. 7, jan. 2000.