[1]
B. Romppanen, “Från ordlista till ordbok. Utvecklingen av den finsk-svenska ordboken från 1600-talet till idag”, LN, nr. 7, jan. 2000.