[1]
L. Larsson, “Vilket språk var utgångspunkten? Om ursprunget till den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705”, LN, nr. 7, jan. 2000.