[1]
M. Johansson, “Ordbildningsmönster och ordrepresentation i svenska ordböcker från 1500- och 1600-talen”, LN, nr. 7, jan. 2000.