[1]
H. Bergenholtz og S.-G. Malmgren, “Forord”, LN, nr. 7, jan. 2000.