[1]
T. Trosterud, “Felles leksikalske ressursar for språkteknologi og leksikografi”, LN, nr. 17, jan. 2010.