[1]
O. Våge, “Når ein maskinleseleg terminologi møter medisinske ordbøker: erfaringar frå omsetting av SNOMED CT til norsk”, LN, nr. 30, nov. 2023.