[1]
M. Ramnäs, “Tvåspråkiga lexikala svensk-franska resurser för franska som främmande språk”, LN, nr. 30, nov. 2023.