[1]
M. Mattson og M. Ahltorp, “Lexikografiska resursers betydelse i utvecklingen av språkteknologiska verktyg för minoritetsspråk”, LN, nr. 30, nov. 2023.