[1]
A. H. Hannesdóttir og H. Hovmark, “Översättning och lexikografi i Norden”, LN, nr. 30, nov. 2023.