[1]
K. Dominczak, L. Antonsen, og T. Trosterud, “Fra partikkelverb og preposisjoner til verbavledninger og kasus. Brukerstudie av ei nordsamisk-norsk-nordsamisk ordbok”, LN, nr. 29, nov. 2022.