[1]
M. Breder Birkenes, L. G. Johnsen, og A. Kåsen, “Om å bygge en leksikalsk ressurs for diakron skriftspråksvariasjon”, LN, nr. 29, nov. 2022.