[1]
K. Blensenius, “Valens- eller konstruktionsuppgifter: redovisningar av aspektuella konstruktioner i några svenska ordböcker och i en dansk”, LN, nr. 24, jan. 2019.