[1]
P. Jørgensen, “<em>Slangordbogen. Dansk slang og dagligsprog</em><br&gt;– underholdning eller seriøs ordbog?”, LN, nr. 22, feb. 2018.