Skafte Jensen, E. (2015) “/em>”;, LexicoNordica, (20). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/20871 (Set: 19 april 2024).