Berg-Olsen, S. og Selvik, K.-A. (2015) “Kognitiv semantikk og nettverksmodellen møter praktisk leksikografi”, LexicoNordica, 0(20). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/20868 (Set: 5december2020).