Nikula, K. (2000) “Finlandssvensk ordbok”, LexicoNordica, 0(7). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18830 (Set: 5juni2020).