Bergenholtz, H. og Jensen, S. (2000) “Inddragelse af informanter ved ordbogsarbejde”, LexicoNordica, 0(7). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18823 (Set: 20oktober2020).