Vikør, L. (2000) “Ordbøker over norske bygdemål frå før 1814”, LexicoNordica, 0(7). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18821 (Set: 31oktober2020).