Romppanen, B. (2000) “Från ordlista till ordbok. Utvecklingen av den finsk-svenska ordboken från 1600-talet till idag”, LexicoNordica, 0(7). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18820 (Set: 22oktober2020).