Jørgensen, M. (2000) “Vocabularia ad usum dacorum – og mange andre”, LexicoNordica, 0(7). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18819 (Set: 31oktober2020).