Johansson, M. (2000) “Ordbildningsmönster och ordrepresentation i svenska ordböcker från 1500- och 1600-talen”, LexicoNordica, 0(7). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18816 (Set: 31oktober2020).