Våge, O. (2023) “Når ein maskinleseleg terminologi møter medisinske ordbøker: erfaringar frå omsetting av SNOMED CT til norsk”, LexicoNordica, (30). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141850 (Set: 21 juli 2024).