H. Snaprud, M., C. Velazquez, A., Vabo, G. og Skibrek, K. (2023) “Verktøy for å kople leksikalske ressurser til tekster”, LexicoNordica, (30). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/141846 (Set: 20 juli 2024).